Overnamegeschillen

Overnamegeschillen

Uw belang centraal bij complexe uitdagingen

Een bedrijfsovername wordt vastgelegd in een overnameovereenkomst en kent doorgaans twee vormen: een aandelenoverdracht (SPA) of een activa-passiva transactie (APA). In dit complexe proces, waarbij een overname vaak resulteert in geschillen, is deskundig advies cruciaal. De gespecialiseerde ondernemingsrecht advocaten van Heron Legal lichten hieronder toe hoe overnamegeschillen voorkomen kunnen worden .

Pre-contractuele geschillen
In de pre-contractuele fase, waarin onderhandelingen plaatsvinden, is het essentieel om rekening te houden met elkaars belangen. Onrechtmatig afbreken van onderhandelingen kan leiden tot schadevergoeding. Dit omvat vergoeding van onderhandelingskosten (negatief contractsbelang) of behaalde winst (positief contractsbelang).

Post-contractuele geschillen
Na ondertekening zijn geschillen nog niet uitgesloten. Veel overnamegeschillen ontstaan uit bepalingen in de overeenkomst die geldig blijven na ondertekening. Dit omvat geschillen over de koopprijs, schending van garanties, dwaling, bedrog, schending van concurrentiebeding, of geheimhoudingsverplichting. De overnameovereenkomst bepaalt vaak gedetailleerd welke stappen moeten worden genomen bij constatering van een geschil.

Formaliteiten na geschil
Bij een overnamegeschil stipuleert de overnameovereenkomst doorgaans de te nemen stappen, inclusief de termijn na constatering van inbreuk en hoe (gepretendeerde) schade moet worden onderbouwd. Bij impasses kunnen partijen een procedure starten. Een rechtbank bestudeert de overeenkomst om de bedoeling van partijen vast te stellen. Als arbitrage is overeengekomen, wordt het geschil voorgelegd aan arbiters.

Advies voor overname
Een doordachte overnameovereenkomst voorkomt geschillen grotendeels. Voorafgaand advies is cruciaal om situaties contractueel te ondervangen. Heron Legal staat klaar om vragen over bedrijfsovernames te beantwoorden. Neem contact op met onze gespecialiseerde ondernemingsrecht advocaten voor deskundige begeleiding.

Lees onze artikelen

Het belang van rechtsbijstand bij commerciële geschillen

In het bedrijfsleven komt het regelmatig voor dat er geschillen ontstaan tussen partijen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een conflict over een contract, een betalingsachterstand of een schending van intellectuele eigendomsrechten. In dergelijke gevallen kan het inschakelen van een advocaat van groot belang zijn.

Bekijk alle artikelen