Enquêteprocedure

Enquêteprocedure

Ervaring en deskundigheid bij unieke processen

De enquêteprocedure is een unieke Nederlandse procedure, waar de Ondernemingskamer het (strategische) beleid van een Nederlandse rechtspersoon kan onderzoeken. In het buitenland doet deze procedure vaak de wenkbrauwen fronsen, aangezien een enquêteprocedure op bijzondere wijze kan ingrijpen en de vennootschappelijke structuur kan wijzigen. Denk hierbij aan het buitenspel of onder druk zetten van lastige bestuurders of aandeelhouders. De ondernemingsrecht advocaten van Heron Legal leggen het hieronder uit.

Vereisten voor een enquêteprocedure
De enquêteprocedure start met het indienen van een verzoekschrift bij de Ondernemingskamer. Niet iedereen mag een enquêteprocedure beginnen. Uit artikel 2:346 BW en 2:347 BW volgen een aantal voorwaarden wie bevoegd is om een enquêteprocedure op te starten:

  1. aandeelhouders of certificaathouders die (alleen of gezamenlijk) 10% van de aandelen houden;
  2. aandeelhouders of certificaathouders die 1% van de aandelen houden indien het geplaatste kapitaal EUR 22,5 miljoen overschrijdt;
  3. de vennootschap zelf;
  4. het openbaar ministerie;
  5. de ondernemingsraad;
  6. andere personen of entiteiten die de bevoegdheid bij overeenkomst toegekend hebben gekregen.

Hierbij is ook van belang dat, voorafgaand aan een enquêteprocedure, de verzoeker een ‘bezwarenbrief’ heeft uitgestuurd. In deze bezwarenbrief dienen de twijfels en zorgen over het gevoerde beleid uiteen te worden gezet. De achterliggende gedachte is dat (het bestuur van) een vennootschap niet zo maar overvallen mag worden door een enquêteprocedure.

Verloop van de enquêteprocedure
De eerste fase start met het verzoekschrift en een mondelinge behandeling door de Ondernemingskamer. Hier wordt getoetst of ingrijpen in het beleid gerechtvaardigd is, bijvoorbeeld bij onenigheid tussen aandeelhouders of communicatieproblementussen bestuurders. De Ondernemingskamer kan dan maatregelen treffen zoals schorsing van bestuurders, buitenspel zetten van aandeelhouders, statuten aanpassen, of benoeming van onafhankelijke bestuurders. Een aangewezen onderzoeker gaat het beleid nader onderzoeken.

In de tweede fase stelt de Ondernemingskamer op basis van het onderzoek vast of er wanbeleid is. Wanbeleid kan optreden als fundamentele beginselen van verantwoord ondernemerschap worden geschonden. Gedurende beide fases kunnen belanghebbenden voorzieningen aanvragen. Na vaststelling van wanbeleid kan de Ondernemingskamer definitieve maatregelen toewijzen, zoals het ontslaan of schorsen van bestuurders, vernietigen van besluiten, of zelfs ontbinding van de vennootschap.

Deze impactvolle maatregelen maken de enquêteprocedure via Heron Legal tot een effectief middel voor substantiële veranderingen. Voor deskundig advies en bijstand, neem contact op met onze ondernemingsrechtadvocaten.

Lees onze artikelen

Het belang van rechtsbijstand bij commerciële geschillen

In het bedrijfsleven komt het regelmatig voor dat er geschillen ontstaan tussen partijen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een conflict over een contract, een betalingsachterstand of een schending van intellectuele eigendomsrechten. In dergelijke gevallen kan het inschakelen van een advocaat van groot belang zijn.

Bekijk alle artikelen