Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten

De arbeidsovereenkomst is het begin

De arbeidsrelatie begint met een arbeidsovereenkomst. Op verzoek maken of beoordelen wij model arbeidsovereenkomsten, of een arbeidsovereenkomst voor een speciaal geval.

Heron Legal zorgt ervoor dat deze voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en dat uw belangen adequaat worden beschermd. Hiermee voorkomt u aan de voorkant dat eventueel op een later moment discussie ontstaat over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst is aangegaan.

In het verlengde daarvan adviseren we bij Heron Legal ook over onderwerpen als (het wijzigen van) arbeidsvoorwaarden en concurrentiebedingen, bijvoorbeeld in verband met reorganisaties, fusies of overnames. We schetsen de juridische implicaties van dergelijke veranderingen en helpen bij het bedenken en implementeren van passende oplossingen.

Lees onze artikelen

Arbeidsrecht in de komende 5 jaar: uitdagingen en evolutie.

In de afgelopen decennia hebben we een aanzienlijke verandering gezien in de manier waarop mensen werken en organisaties functioneren. Met de opkomst van nieuwe technologieën, de groei van de gig-economie en de toenemende vraag naar flexibiliteit, staan we voor talloze uitdagingen op het gebied van arbeidsrecht voor de komende vijf jaar. In dit artikel zullen we enkele van deze uitdagingen verkennen en mogelijke evoluties in het arbeidsrecht bespreken.

Bekijk alle artikelen