Individueel ontslagrecht

Individueel ontslagrecht

Individueel ontslag is een complex proces

Wij begrijpen dat de beslissing om afscheid te nemen van een werknemer vanwege disfunctioneren, verwijtbaar handelen of een verstoorde arbeidsrelatie een complex proces is.

Dat geldt nog meer wanneer er sprake is van een ontslag op staande voet. U loopt daarbij namelijk tegen de nodige juridische en praktische uitdagingen aan. Heron Legal heeft veel ervaring met het begeleiden van ontslagtrajecten van individuele werknemers. Zowel bij het opbouwen van dossiers, onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst als procedures bij de kantonrechter en in hoger beroep.

Indien mogelijk worden wij bij voorkeur al in een vroegtijdig stadium bij specifieke dossiers betrokken. Op die manier kunnen we er samen met u voor zorgen dat ieder dossier zo goed mogelijk is opgebouwd. Daarmee vergroten we namelijk de kans dat er een voor u gunstige vaststellingsovereenkomst wordt aangegaan en dat een procedure bij de rechter wordt vermeden. Lukt dat niet, dan maken we vanzelfsprekend een betere kans bij de rechter.

Heron Legal staat u ook als werknemer bij indien u zich geconfronteerd ziet met ontslag door uw werkgever. Wij verstrekken u in iedere situatie van helder en deskundig juridisch advies en biedenondersteuning in het proces waar nodig.

Lees onze artikelen

Arbeidsrecht in de komende 5 jaar: uitdagingen en evolutie.

In de afgelopen decennia hebben we een aanzienlijke verandering gezien in de manier waarop mensen werken en organisaties functioneren. Met de opkomst van nieuwe technologieën, de groei van de gig-economie en de toenemende vraag naar flexibiliteit, staan we voor talloze uitdagingen op het gebied van arbeidsrecht voor de komende vijf jaar. In dit artikel zullen we enkele van deze uitdagingen verkennen en mogelijke evoluties in het arbeidsrecht bespreken.

Bekijk alle artikelen