Reorganisatie en collectief ontslagrecht

Reorganisatie en collectief ontslagrecht

Reorganisatie en de implicaties daarvan

Organisaties kunnen op enig moment te maken krijgen met een reorganisatie. Dit proces gaat geregeld gepaard met het verval van arbeidsplaatsen en ontslag van een of meerdere werknemers.

Afhankelijk van het aantal werknemers dat ontslagen moet worden, kan er sprake zijn van een collectief ontslag. Het gevolg daarvan is dat er aanvullende procedures en regels van toepassing zijn. Heron Legal heeft ruime ervaring in de advisering en / of begeleiding van reorganisaties, ook als die tot een collectief ontslag leiden.

Wij bieden ondersteuning gedurende het gehele proces: van het moment dat de eerste contouren geschetst worden, naar een eventueel adviestraject bij uw ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, tot de onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst en een procedure bij het UWV en kantonrechter.

Lees onze artikelen

Arbeidsrecht in de komende 5 jaar: uitdagingen en evolutie.

In de afgelopen decennia hebben we een aanzienlijke verandering gezien in de manier waarop mensen werken en organisaties functioneren. Met de opkomst van nieuwe technologieën, de groei van de gig-economie en de toenemende vraag naar flexibiliteit, staan we voor talloze uitdagingen op het gebied van arbeidsrecht voor de komende vijf jaar. In dit artikel zullen we enkele van deze uitdagingen verkennen en mogelijke evoluties in het arbeidsrecht bespreken.

Bekijk alle artikelen