Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bescherming van uw belang wanneer het telt

Het bestuur vertegenwoordigt een rechtspersoon, zoals een vennootschap. Dit betekent dat hij of zij handelingen verricht namens de vennootschap. In beginsel is de vennootschap aansprakelijk voor het handelen van het bestuur. Onder bepaalde omstandigheden kan het bestuur echter aansprakelijk worden gesteld. Er kan zowel sprake zijn van interne aansprakelijkheid (tegenover de vennootschap) als externe aansprakelijkheid (tegenover derden).

Interne en externe aansprakelijkheid
Het bestuur is tegenover de vennootschap gehouden tot een behoorlijke taakvervulling. Het bestuur kan slechts met succes door de vennootschap aansprakelijk gesteld worden als hem ter zake van zijn onbehoorlijke taakvervulling tevens een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Een bestuurder kan extern aansprakelijk worden gesteld als de vennootschap onzorgvuldig handelt tegenover een derde, waarbij de betreffende bestuurder een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Hoge lat voor aansprakelijkheid
De lat voor bestuurdersaansprakelijkheid ligt daarmee bewust hoog. Dat hangt samen met het feit dat van een bestuurder mag worden verwacht dat het bepaalde risico’s neemt. Een bestuurder moet zich daarbij niet geremd voelen in het bepalen en uitvoeren van de strategie van de vennootschap. Alleen bij het nemen van onverantwoorde risico's, met aantoonbare schade tot gevolg, kan een bestuurder succesvol aansprakelijk worden gesteld.

Wie een bestuurder van een vennootschap aansprakelijk wil stellen, moet derhalve goed beslagen ten ijs komen. Gedegen en specialistisch advies is daarbij onmisbaar. Dit geldt temeer voor individuele bestuurders die aansprakelijk (dreigen) te worden gesteld. De advocaten van Heron Legal staan met regelmaat aandeelhouders en bestuurders bij in zowel nationale als internationale aansprakelijkheidsprocedures. Neem contact op voor professioneel advies.

Lees onze artikelen

Het belang van rechtsbijstand bij commerciële geschillen

In het bedrijfsleven komt het regelmatig voor dat er geschillen ontstaan tussen partijen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een conflict over een contract, een betalingsachterstand of een schending van intellectuele eigendomsrechten. In dergelijke gevallen kan het inschakelen van een advocaat van groot belang zijn.

Bekijk alle artikelen