Koopovereenkomsten

Koopovereenkomsten

Nauwkeurig en helder bij uw transacties

Bedrijfsovernames worden grotendeels vormgegeven door de koop en verkoop van aandelen in de doelvennootschap (of: het target), door de verkoper. De kopende partij neemt op die manier de volledige onderneming, inclusief schulden, over. Om duidelijkheid te scheppen en discussies te voorkomen, leggen partijen de voorwaarden waaronder de aandelentransactie plaatsvindt, vast in een koopovereenkomst - ook wel Share Purchase Agreement (SPA) genoemd.

Activatransacties
In specifieke gevallen is het logischer om slechts bepaalde bedrijfsonderdelen, oftewel activa, over te nemen. De voorwaarden worden vastgelegd in een overeenkomst voor de koop en verkoop van bepaalde activa, bekend als Asset Purchase Agreement (APA). Dit biedt flexibiliteit voor de kopende partij, die door cherry picking kan bepalen welke specifieke activa (zoals machines, inventaris, voorraden etc.) hij wenst over te nemen.

Heron Legal begrijpt het belang van nauwkeurigheid en helderheid bij transacties. Naast het opstellen en beoordelen van modelkoopovereenkomsten, biedt Heron Legal  ook op maat gemaakte oplossingen waarin uw specifieke belangen als (ver)koper optimaal worden beschermd. Of het nu gaat om een SPA of APA, Heron Legal staat klaar om u te ondersteunen.

Lees onze artikelen

Er zijn nog geen artikelen over dit onderwerp gepubliceerd.
Bekijk alle artikelen