Maarten Blommaert

Deskundig, gedreven en toegankelijk

Maarten Blommaert

Maarten Blommaert studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden, met als afstudeerrichting Onderneming, Recht en Management. Maarten is advocaat sinds 2006 en begon zijn loopbaan bij een groot multidisciplinair advocatenkantoor. Vervolgens was Maarten als oprichter en partner verbonden aan een advocatenkantoor dat zich richt op ondernemingsrecht en insolventierecht / herstructurering.

Maarten adviseert en procedeert over uiteenlopende ondernemingsrechtelijke kwesties. Het gaat daarbij vaak over (de uitwinning van) zekerheden, samenwerkingsvormen, commerciële contracten, aandeelhoudersgeschillen en bestuurdersaansprakelijkheid.

Verder is Maarten expert op het gebied van financiering en herstructurering en het insolventierecht. Vanuit die achtergrond is Maarten door de rechtbank veelvuldig benoemd tot curator in faillissementen. Met die ervaring adviseert en begeleidt Maarten regelmatig ondernemingen en ondernemers die in (financieel) zwaar weer verkeren.

Maarten heeft de Grotius specialisatieopleidingen Insolventierecht (INSOLAD) en Vennootschaps- en Ondernemingsrecht (cum laude) afgerond. Daarnaast is Maarten lid van INSOLAD (Vereniging van Insolventierecht Advocaten).

Maarten publiceert regelmatig artikelen over onderwerpen op het gebied van ondernemingsrecht en insolventierecht voor verschillende juridische tijdschriftbladen.

Geregistreerde rechtsgebieden

Maarten Blommaert heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Insolventierecht

Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is de advocaat verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten ten minste 20 opleidingspunten op dat hoofdrechtsgebied te behalen.